MaintCare - Specialist i industriellt underhåll

MaintCare Oy är ett företag specialiserat på enhetsinstallationer, underhåll och service för industriella anläggningar.

Vi erbjuder våra kunder tillförlitliga och sakkunniga tjänster för underhåll av anordningar och utrustningslinjer.

Vår specialkompetens omfattar installation, idrifttagning, service och underhåll av rullemballerings- och rullhanteringsanordningar för pappersindustrin.

Tillsammans med en kvalificerad personal och ett omfattande partnernätverk kan vi också erbjuda planerings- och reservdelstjänster.

Våra lösningar

Lösningar för industriellt underhåll som tjänst

Kontakta våra experter

Våra specialister kommer gärna att betjäna dig!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.